Blog

De wortel van pijn en groei

Geschreven door: Miranda Klomp
04-05-2021

Verlangen creëert beweging , groei en ontwikkeling. We worden vaak geboren en opgevoed in een omgeving of sfeer waarin datgene wat je het diepst en bewust zou willen worden van jezelf ontbreekt. 
Essentiële kernkwaliteiten die je als mens tot uitdrukking wilt brengen in je leven, worden door je omgeving niet gezien, niet op waarde geschat of zelfs veroordeeld. En dat doet pijn. 

Wezenlijk pijn

Wezenlijk betekent letterlijk "écht bestaand". 
Een echt bestaande pijn. De pijn van het gemis aan 'iets' wat je niet goed in woorden kunt uitdrukken of waar je geen woorden aan kunt geven brengt je in beweging. 
Er is namelijk een diep verlangen in jezelf aanwezig. En als er een verlangen is dan ga je zoeken. Hoe sterker het verlangen, hoe groter de kracht die jouw drijft om datgene wat diep van binnen roept, te vinden. 
Dus als je het zo benadert, heeft pijn een een betekenis in ons leven. 


Drijvende kracht

Voor mij persoonlijk is pijn inmiddels een duidelijk signaal waarmee mijn lichaam mij laten weten dat er iets is wat aandacht nodig heeft. Dit kan zowel fysieke pijn zijn alsook mentale of emotionele pijn. Het kan ook met elkaar verbonden zijn en waardoor het fysieke lichaam dit uit in pijn. 
Je kunt dus betekenis geven aan je pijn door het als een drijvende kracht te zien, een motor voor je groei en bewustwording. 

De wortel / Overlevingsmechanisme

Als kind zijn we spontaan, gevoelig, ongewapend en puur. Wanneer we opgroeien krijgen we normen, waarden en overtuigingen mee vanuit onze opvoeders. Wanneer er geen ruimte is voor het gevoel, de spontaniteit, geen ruimte voor jou als kind,  geen ruimte om je grenzen op te zoeken, geen ruimte voor uitdaging en spel, dan word je afgewezen. Als kind heb je daar nog geen woorden voor en kun je het ook niet delen. Je bent volkomen afhankelijk. En aangezien je als kind volkomen afhankelijk bent , voeg je je in de vorm die van jouw verwacht wordt. Afhankelijk van jouw eigenheid reageer je en doe je dit op jouw manier. Het wordt automatisch. onbewust. Om te overleven. 

Van Overleven naar Leven

Het kan bijna niet anders, overleven doet pijn. Het snijdt je af van je wezenlijke 'ïk'.
Het masker wat je bent gaan dragen om als kind te overleven draag je in je volwassen leven met je mee. Je weet niet beter. Onbewust bescherm je jezelf door het masker te dragen. Het keurslijf waar je in bent gegaan verwar je met 'ik'. 
Tot het moment dat het tijd is om van over-leven naar leven te gaan. Er gaat iets aan je knagen, of je lichaam dwingt je te zoeken. Het contrast tussen wie je wil zijn en wat er van je geworden is , dringt zich aan je op. Dit is nodig om jou in beweging te brengen. Het leven is bedoeld om en wil dat we groeien, ons bewust worden en ons ontwikkelen.