Eigenwaarde

Een gezond gevoel van eigenwaarde is belangrijk voor je zelfbeeld. 


Zelfwaardering betekent letterlijk: 
Waarde aan jezelf toekennen!

Wij als mens zijn de enige levende wezens op aarde die in staat zijn om bewust te zijn van wie we zijn, wat we denken, voelen, en doen. Als mens kunnen wij onze eigen identiteit vaststellen en beslissen of we daarmee tevreden zijn. 

Een lage zelfwaardering komt hieruit voort en is de oorzaak van veel lichamelijk en psychisch leed. 

Door een lage zelfwaardering ga je je minder waard voelen dan de mensen om je heen. Dit maakt dat je je gevoel van waarde gaat halen uit de mensen om je heen. Dit of het nu is in je privéleven of in je werk, dat maakt niet zo veel uit. Je haalt jouw waarde uit de mensen om je heen. In plaats van uit jezelf. En dit creëert angst. Je staat niet meer voor jezelf en je staat niet in je eigen kracht.

Vervolg Eigenwaarde

Onzekerheid

Onzekerheid of een negatief zelfbeeld komt vaak voort uit afkeuring. Afkeuring van en door jezelf en of door anderen of uit je verleden. Afkeuring van jezelf leidt vaak tot het idee in je hoofd dat anderen je ook zullen afkeuren. Dit maakt het vaak ook lastig om je grenzen aan te geven omdat je bang bent voor wat de ander daarvan vindt en daar heb je dan zelf ook weer last van. Wanneer je jezelf afwijst om welke reden dan ook (om wat je voelt, denkt, of doet), is de kans groot dat je denkt dat anderen dit ook zullen doen. 

 

Introjecties

Mensen die een grote invloed op ons hebben, of in het verleden hebben gehad, laten een soort kopie van zichzelf achter in onze persoonlijkheid. 
Ze leven als het ware voort in ons onderbewustzijn, alsof ze een deel van onze persoonlijkheid zijn. Ze hebben bezitgenomen van een groot deel van onze psyché. 
Denk aan ouders en opvoeders, leraren, etc. 

 

Uitleg Introjecties

De innerlijke invloed van een andere persoon of van een situatie die is geweest (kindertijd) noemen we ook wel “Introjecties”. Het is dan ook van groot belang voor onze innerlijke groei om ons bewust te worden van Introjecties, zodat je de negatieve invloed ervan uit je psyché kunt verwijderen. De positieve invloed kun je behouden, maar om werkelijk jezelf te kunnen worden is het van belang om onafhankelijk te worden van iedere belangrijke negatieve invloed oftewel “Introjectie” die er is geweest. 

Emotionele diepe pijn  

Als je een negatief oordeel hebt over jezelf, of je bent bang voor wat anderen van jou vinden veroorzaakt dat een diepe emotionele pijn. Deze pijn kun je vergelijken met wat je voelt als je iets belangrijks verliest.  Deze pijn is ook het gevolg van het verlies van waardering en waarde voor een (deel) van en naar jezelf. 

Wil jij in je kracht komen te staan? 
Laat mij je helpen.

Beschermend gedrag

Mensen met een lage zelfwaardering proberen zichzelf te beschermen tegen deze emotionele pijn. Er zijn drie manieren die 'lijken' te helpen maar die op de lange termijn juist jouw zelfwaardering & eigenwaarde aantasten. En vanuit daar ontwikkel je pleasend of vermijdend gedrag. 

1. Niet opkomen voor jezelf. [ Angst voor wat de consequenties zijn ]
Wat vindt de ander dan van mij? 
Wat doet dit met de ander? 

2. Vermijden van mensen of conflicten.

3. Niet kunnen of willen voelen omdat je bang bent voor de pijn.

Niet opkomen voor jezelf 

Je probeert te voldoen aan de verwachtingen van anderen, aan wat jij denkt dat de ander van jou verwacht. Door braaf en meegaand te zijn hoop je een stukje waardering bij anderen te halen. Het gevolg hiervan is dat je jezelf moet voordoen als iemand die je niet bent of waar voor jou een grens ligt waar je eigenlijk niet meer in mee zou moeten gaan maar dit geef je dan niet aan. 

Je komt dan niet voor jezelf op omdat je het lastig vindt om je mening te geven als die afwijkt van de andere meningen of zelfs consequenties zouden kunnen hebben. 
Hierdoor kom je niet meer toe aan je eigen wensen en of doelen. 

Vermijding & Sociale angst

Uit angst dat ze je zullen afkeuren en of afwijzen kan het zijn dat je situaties of het contact met mensen uit de weg gaat. Ook kan dit zich uiten in please-gedrag. 
Je gaat dan over je eigen grenzen heen en of maakt jezelf wijs dat het er nog wel bij kan terwijl je lichaam al zo duidelijk signalen geeft dat er te veel spanning aanwezig is. Zeker bij hoog gevoeligheid is dit een voorbode op burn-out en lichamelijke klachten..

Ergens, waarschijnlijk in het kind zijn, zal er iets zijn ontstaan. Een gebeurtenis, een situatie of een persoon in jouw leven, waardoor je jezelf bent gaan beschermen Je voelde je als kind niet veilig. En de kans is aanwezig dat je dit  nu in je volwassen leven nog steeds doet waardoor je niet je eigen leven leeft.  

 Gedrag veranderen

1. Bewustzijn is altijd de 1e stap naar verandering! 
2. Probeer wanneer je voelt dat je een persoonlijke grens overgaat bewust te zijn van wat er gebeurt. De situatie zelf. Plaats jezelf op 1 zodat je duidelijk weet wat dit met je doet. 

Wanneer je voelt dat je gespannen raakt of voelt dat je een grens overgaat in een situatie waarin je jezelf te kort doet, probeer bewust te zijn van de situatie zelf en daarin jezelf op de 1e positie te plaatsen. 

1e positie betekent dat je eerst naar jezelf gaat. Bijv. 

 

-        Wat is goed voor jou in zo’n situatie? 

-        Handel je daar dan ook naar? 

-        Het staat los van jouw waarde als mens; 

Je bent waardevol!  Ook wanneer je voor jezelf of naar de ander grenzen aanreikt die ervoor zorgen dat je de waarde in jezelf blijft voelen. In jezelf (privé) én in wat je doet. (Werk) 

En neem eens bewust in je op wat het met je zou doen als je deze waarde in jezelf blijft voelen op welk gebied dan ook en je duidelijk je grenzen aangeeft. Uiteindelijk zul je jezelf er ook goed bij gaan voelen en zal er steeds minder spanning en angst  zijn. 

Maak een afspraak voor coaching